Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới