Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc cử bà Phạm Thị Hiếu, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ kiêm giữ chức vụ Tổng Biên tập Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ